TƏDRİS PROQRAMLARINA QEYDİYYAT DAVAM EDİR: INFOSYSTEM-LINK TƏDRİS MƏRKƏZİ SİZLƏRƏ ÖLKƏ HÜDUDLARINDAN KƏNARA ÇIXMADAN BEYNƏLXALQ AKKREDİTASİYALARA MALİK OLAN APARICI QƏRB BİZNES MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PROQRAMLARI ÜZRƏ TƏHSİL ALMAQ İMKANI YARADIR

05 iyul 2016

APFM Avropanın Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) üzv oldu!!!

03 iyun 2016

“Caspian Oil & Gas 2016” sərgisi: dünya enerji daşıyıcıları sənayesinin səmərəli layihə və perspektivləri

25 may 2016

Assosiasiyanın üzvləri üçün “Biznes proseslərinin optimallaşdırılması və əməliyyatların effektivliyinin artırılması” mövzusunda seminar təşkil olundu

bütün xəbərlər


Mühasiblərin ixtisaslarının artırılması üçün ideal üsul LİNK proqramlarının təmin etdiyi “istehsalatdan ayrılmamaqla”imkanıdır .“BMHS-nın müəssisələrdə tətbiqi” layihəsinin uğurla başa çatdırılmasında dəstəyinə görə İnfosystem-Link kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm
 
 
 
 


 

Tədris prosesində əldə etdiyim əsas bacarıqlardan biri kimi yaranan problemlərlin həlli üsullarının açıqlanmasını xüsusi qeyd edərdim. Problem-yönümlü yanaşma üzərində qurulan TМА-lar (yoxlama işləri), bizim hesabatlarımızın əsasını təşkil edirdi. Qrup məşğələləri isə çox aktiv idi, sanki, problemin həll olunma prosesinə bütün personal cəlb olunmuşdu və məncə bu idarəetmədə ən yüksək nəticələrin əldə olunmasında mühüm amil hesab oluna bilər.

Bu gün əminliklə deyə bilərəm ki, qarşıma qoyduğum məqsədə çatmışam, menecment sahəsində lazımi praktik bilik və bacarıqlara yiyələnmişəm və bunu öz təcrübəmdə artıq tətbiq edirəm.

                                                              Fərid Hacınski, tələbə