KONSORSİUM LİNK VƏ TƏDRİS ŞƏBƏKƏSİ

İnfosystem-Link LİNK- Beynəlxalq Tədris Şəbəkəsinin 90 regional mərkəzlərindən biridir.

LİNK şəbəkəsinin funksiyası Böyük Britaniyanın Açıq Universitetinin Biznes Məktəbinin proqramlarının vahid tədris texnologiyalarına və standartlarına əsaslanır.

Şəbəkənin koordinasiyası Beynəlxalq Menecment İnstitutu-LİNK tərəfindən həyata keçirilir