ACCA DIP IFR

ACCA DIP IFR (AZ)

Bu proqram ACCA tərəfindən təqdim olunan ACCA DİP İFR proqramının azərbaycan dilində APFM tərəfindən hazırlanmış versiyasıdı.

Təqdim olunan proqram maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara əsasən tərtib edən mühasiblər üçün nəzərdə tutulur. Kursu bitirəndən sonra dinləyicilərə imtahanın nəticələrinə görə APFM Dip IFR Diplomu təqdim olunur.

АССА kvalifikasiyası - DipIFR nə deməkdir?

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları üzrə biliklərin təsdiqi;
Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları üzrə praktik biliklərin tətbiqi
Xarici ölkələrdə mühasib işləmək imkanı

Tədris prosesi:

Müddəti: 3 ay, 24 əyani məşgələ (hər biri 3 saat, cəmi 72 saat)
Yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi 3 saat davam edən yazılı imtahan

Tədris və imtahan dili: Azərbaycan

Son qeydiyyat günü: 31 mart, 31 avqust

İmtahan: iyul, dekabr

İxtisas sənədi : APFM DIP IFR (AZ), Rusiya Auditorlar Palatasının Tədris Mərkəzi ilə birgə