MBA OU

MBA OU
Master of Business Administration

MBA (Master of Business Administration) proqramı Böyük Britaniyanın Açıq Universitetinin Biznes Məktəbi (OUBS) tərəfindən təqdim olunur və ilk növbədə yüksək səviyyədə menecerlərin hazırlığlnl təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. MBA kompleks proqram kimi menecment, marketinq və maliyyə resurslarının idarə olunması məsələlərini harmonik şəkildə özündə uyğunlaşdırır. Həmçinin o tələbəyə öz praktik fəaliyyətinin xüsusiyyətləri üzrə ixtisaslaşmaq imkanı verir.

MBA - "Professional Certificate in Management" və "Professional Diploma in Management" proqramlarının davamıdı, amma bu proqramlardan fərqli olaraq yalnız inglis dilində keçirilir.

Daha ətraflı